Focus tvingar

Ett hjälpmedel vid montering av hjul med ringar.

Beskrivning

Tvingar